Podrobně o dopravě po kliknutí zde.


Hasicí přístroj pěnový 6l, typ WG060004 - 34A 233B

- obrázek produktu -

PHP pěnový s hasicí schopností 34A 233B pod stálým tlakem s obsahem náplně 6 l.


Cena na PROVOZOVNĚ / ZÁKLADNÍ:

1.275,00 

Cena pro ESHOP:

1.275,00 Kč

Cena pro ESHOP s DPH:

1.542,75 Kč

Výrobce:

ČR

Záruka:

24 měsíců

Dostupnost:

Vyprodáno. Dostupnost na dotaz.

Počet: ksvhodné použití

IDEÁLNÍ POUŽITÍ:
- Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.).

VHODNÉ POUŽITÍ:
- Sklady, komerční prostory, domácnosti, pevné látky (dřevo, papír, uhlí, textilie, pryž).

nevhodné použití

NEVHODNÉ POUŽITÍ:
- Hořlavé kapaliny s nízkým bodem varu a mísící se s vodou (alkoholy), hořlavé plyny a kovy.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ:
- Hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich blízkosti (riziko úrazu el. proudem), hořlavých kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem).

Maximální hmotnost plného PHP:

9,9 kg

Hasivo:

Pěna AFFF 1% 6 litrů

Hasicí schopnost:

34A 233B

Minimální doba činnosti:

12 s

Rozsah funkčních teplot:

0 °C + 60 °C

Výtlačný plyn:

Dusík (N2)

Pracovní tlak při 20 °C:

14 bar

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ, KOLAUDACE, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BYTOVÁ DRUŽSTVA, DOPORUČUJEME ROVNĚŽ ZAKOUPIT :

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje - revize Autonomní hlásiče kouře

Podmínky záruky:


Hasicí přístroj (HP) splňuje požadavky stanovené normou EN 3-7, je konstruován k zavěšení na dodávaný věšák, může být instalován v prostředí s rozsahem teplot 0°C až +60°C, ale nesmí být umístěn na přímém slunci.
Délka záruky je 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. V této době odstraní dodavatel všechny vady bezplatně, pokud HP nebyl poškozen úmyslně, nebo nebyl nainstalován v nevhodném prostředí a nebyly na něm prováděny jakékoliv zásahy.
Hasicí přístroj je určen pro třídy požáru A a B. Hasebním médiem je pěna AFFF 1% a výtlačným plynem dusík (N2).

Možnosti použití hasicího přístroje:


Třída požáru A | Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
Třída požáru B | Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.

Montážní návod pro hasicí přístroj:


HP umístěte na volných a dobře přístupných místech. Rukojeť HP musí být umístěna na svislé stavební konstrukci nejvýše 1,5 m nad podlahou, HP umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Skladovací a přepravní podmínky hasicích přístrojů:


Hasicí přístroje musí být přepravovány ve svislé poloze a musí být zabezpečeny proti pádu. Skladujte v krytém skladu za teplot shodných s funkčním rozsahem.

Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy hasicího přístroje:


Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu - nové naplnění. HP musí být nejméně jednou za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 3 roky. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9, odst. 1.- 9., vystaví doklad o provozuschopnosti HP, opatří HP plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

Návod k obsluze hasicího přístroje:


• Uchopte hasicí přístroj a přeneste k místu požáru.


• Odjistěte ventil vytažením zaplombovaného kolíku.


• Uchopte do jedné ruky hadici, druhou rukou stiskněte horní páku ventilu.


• Vystupující hasivo směřujte do plamenů.


• Hašení lze v kterémkoliv okamžiku přerušit uvolněním pákového ventilu a opětovným stlačením obnovit.


• Po použití je nutno nechat HP opravit a naplnit.Kontroly, servis, likvidaci hasicích přístrojů provádí:


EXPYRO, s.r.o., Na Sklárně 1, 327 00 PLZEŇ, tel.: 377 221 283, fax.: 377 221 283)

Galerie produktu:Help

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.

Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!