Podrobně o dopravě po kliknutí zde.


Práškový hasicí přístroj 4kg, typ P4F/MP - 27A 144B C

- obrázek produktu -

Přenosný hasicí přístroj práškový s náplní 4 kg prášku ABC. Vysoká hasební schopnost, malé rozměry!


Cena na PROVOZOVNĚ / ZÁKLADNÍ:

955,00 

Cena pro ESHOP:

955,00 Kč

Cena pro ESHOP s DPH:

1.155,55 Kč

Výrobce:

Ogniochron

Záruka:

24 měsíců

Dostupnost:

Na objednávku - dodávka cca za 5-15 prac.dnů

Počet: ksvhodné použití

IDEÁLNÍ POUŽITÍ:
- Průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelny, kanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže.

VHODNÉ POUŽITÍ:
- Úřady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice, chaty, sklepy, dílny, železniční přeprava, automobily.
- Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou.
- K hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V z min. vzdálenosti 1m.

nevhodné použití

NEVHODNÉ POUŽITÍ:
- Jemná mechanika a elektronika, telefonní ústředny, elektrické rozvodny, místnosti, kde jsou přístroje citlivé na prach, hašení potravin.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ:
- Hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně ložených sypkých materiálů, prachu (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru).


PRO VAŠE PODNIKÁNÍ, KOLAUDACE, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A BYTOVÁ DRUŽSTVA, DOPORUČUJEME ROVNĚŽ ZAKOUPIT :

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje - revize Autonomní hlásiče kouře

Podmínky záruky:


Hasicí přístroj (HP) splňuje požadavky stanovené normou EN 3-7, je konstruován k zavěšení na dodávaný věšák, může být instalován v prostředí s rozsahem teplot –30°C až +60°C, ale nesmí být umístěn na přímém slunci.
Délka záruky je 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. V této době odstraní dodavatel všechny vady bezplatně, pokud HP nebyl poškozen úmyslně, nebo nebyl nainstalován v nevhodném prostředí a nebyly na něm prováděny jakékoliv zásahy.
Hasicí přístroj má univerzální použití, je určen pro hašení požáru třídy A, B, C. Hasebním médiem je hasicí prášek a výtlačným plynem dusík (N2).

Možnosti použití hasicího přístroje:


Třída požáru A | Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
Třída požáru B | Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
Třída požáru C | Požáry plynu.
Možno použít k hašení požárů pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m

Montážní návod pro hasicí přístroj:


HP umístěte na volných a dobře přístupných místech. Rukojeť HP musí být umístěna na svislé stavební konstrukci nejvýše 1,5 m nad podlahou, HP umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Skladovací a přepravní podmínky hasicích přístrojů:


Hasicí přístroje musí být přepravovány ve svislé poloze a musí být zabezpečeny proti pádu. Skladujte v krytém skladu za teplot shodných s funkčním rozsahem.

Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy hasicího přístroje:


Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu - nové naplnění. HP musí být nejméně jednou za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, podle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9, odst. 1.- 9., vystaví doklad o provozuschopnosti HP, opatří HP plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

Návod k obsluze hasicího přístroje:


• Uchopte hasicí přístroj a přeneste k místu požáru.


• Odjistěte ventil vytažením zaplombovaného kolíku.


• Uchopte do jedné ruky hadici, druhou rukou stiskněte horní páku ventilu.


• Vystupující prášek směřujte do plamenů.


• Hašení lze v kterémkoliv okamžiku přerušit uvolněním pákového ventilu a opětovným stlačením obnovit.


• Při hašení zařízení pod elektrickým proudem dodržujte minimální vzdálenost 1 m.


• Po použití je nutno nechat HP opravit a naplnit.Kontroly, servis, likvidaci hasicích přístrojů provádí:


EXPYRO, s.r.o., Na Sklárně 1, 327 00 PLZEŇ, tel.: 377 221 283, fax.: 377 221 283)

Galerie produktu:


Help

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.

Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!