Podrobně o dopravě po kliknutí zde.


D Ů L E Ž I T É ! ! !
V období od 15.1. do 8.2.2021 budou objednávky z ESHOPU expedovány vždy jen v neděli (nashromážděné objednávky od předchozí něděle do soboty).
Týká se pouze objednávek se zvoleným typem dopravy PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU PO ČR. Děkujeme za pochopení.


CO NABÍZÍME? 

Kompletní servis pro Vaše hasicí přístroje, hydranty a další PBZ. *** Instalujeme a kontrolujeme protipožární ucpávky. *** Zpracujeme dokumentaci, provedeme školení Vašich zaměstnanců v požární ochraně a BOZP. *** Naplníme Vaše lahve plynem CO2. *** Prodáme nebo zapůjčíme hliníkové lešení, žebříky, schůdky nebo lávky.


Úplný výčet nabízených činností naleznete na této stránce v přehledném seznamu.
Nenaleznete-li některé níže uvedené zboží v našem eshopu, zašlete nám, prosím, poptávku.


Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů, hydrantů a další požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)


PRODÁVÁME:

 • Hasicí přístroje, náhradní díly, držáky a příslušenství
 • Hydrantové systémy, požární hadice, proudnice, ventily, spojky a ostatní výzbroj a příslušenství
 • Bezpečnostní značení v provedení samolepicí fólie, tabulka, smalt, fotoluminiscenční, obyčejné
 • Autonomní hlásiče kouře, detektory oxidu uhelnatého (CO)
 • Plovoucí čerpadla
 • Zásahové rukavice a obuv pro hasiče, myslivce
 • Lékárničky, zdravotnický materiál
 • Vybavení pro požární sport
 • Požární uzávěry (zejména dveře)
 • Ostatní zboží související s ochranou životů

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ KONTROLY (REVIZE) NA:

 • Hasicí přístroje a zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty, hydrantové systémy, suchovody)
 • Požární klapky, ucpávky, uzávěry (dveře apod.), požární nádrže

OPRAVUJEME (SERVIS/ÚDRŽBA):

 • Opravy, plnění a periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • Tlakové zkoušky požárních hadic a požárního potrubí - suchovodů
 • Vyřazení hasicího přístroje a zajištění ekologické likvidace


Systémy pasivní protipožární ochrany ve stavebnictví


PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB (POŽÁRNÍ UCPÁVKY)

 • Pravidelné roční kontroly systémů DUNAMENTI, HILTI, PROMAT, INTUMEX
 • Utěsnění prostupů kabelů, kabelových lávek, prostupů klimatizace, prostupů kovových či plastových trubek
 • Utěsnění drobných prostupů a stavebních spár protipožárním tmelem či PU pěnou
 • Protipožární utěsnění dilatačních spár
 • Instalace protipožárních manžet


Technicko organizační činnosti v požární ochraně


SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (OZO v PO)

 • Zpracování, aktualizace a vedení dokumentace PO
 • Požární preventivní prohlídky
 • Operativní karty
 • Školení a odborné přípravy zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
 • Školení a odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek o PO
 • Cvičný požární poplach, havarijní připravenost
 • Zastupování při kontrole SPD (Státní požární dozor)
 • Audit požární ochrany (Kontrola stavu zabezpečení požární ochrany a dodržování platné legislativy se současným návrhem na odstranění případných závad zjištěných během auditu)


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V PREVENCI RIZIK (OZO v BOZP)

 • Zpracování a vyhodnocení rizik včetně návrhu na opatření
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Provozní řády skladů
 • Dopravně provozní řády
 • Traumatologický plán (pokyny pro první pomoc)
 • Školení, osnovy školení, ověření znalostí
 • Bezpečnostní značení, havarijní soupravy, Osobní ochranné pracovní prostředky(OOPP)
 • Zastupování při kontrole SÚIP (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty)
 • Audit BOZP (Kontrola stavu zajištění BOZP a dodržování platné legislativy se současným návrhem na odstranění případných závad zjištěných během auditu)


Distribuce technických plynů


PLNĚNÍ INERTNÍM PLYNEM CO2

 • Plnění ocelových lahví
 • Provádění preriodických tlakových zkoušek, údržby a oprav ocelových lahví
 • Prodej nových i repasovaných ocelových lahví
 • Pronájem ocelových lahví na CO2
 • Plnění bombiček SodaStream


Výšková technika ALTREX


POJÍZDNÁ LEŠENÍ, ŽEBŘÍKY, SCHŮDKY, LÁVKY

 • Prodáváme žebříky, schůdky, pojízdná lešení apod.. Jsme výhradním distributorem pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
 • Pronájem výškové techniky (připravujeme)


Ostatní nabízené služby


DÁLE NABÍZÍME

 • Zajistíme výrobu a instalaci požárního potrubí - suchovodu.
 • Zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
 • Zajistíme realizaci elektrické požární signalizace (EPS), stabilních hasicích zařízení (Firestop)


Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!